CXR3000 XORCOM

""

CXR3000 XORCOM

""
מרכזיות ה IP מבית היוצר של חברת XORCOM הישראלית המבוססות על פלטפורמת ה- Asterisk מביאה לכם את הדור הבא של מערכות התקשורת הארגוניות מסוג IP-Telephony. מרכזיות אלה מאפשרת לארגונך גידול והתרחבות ללא צורך בעלויות שדרוג יקרות ו/או הוספת רכיבים נפרדים וכוללת בתוכה חבילת ניהול ייחודית המאפשרת לבצע שינויים לפי דרישה ללא כל עלות נוספת. מוצרי החברה זוכים בשנים האחרונות בפרסים בינלאומיים בתחום מערכות VOIP בזכות אפשרויות הממשק לקישורים למערכות חיצוניות ומתן אפשרויות שרידות מתקדמות.